Educom is zelfstandig uitgever van de vakbladen Geotechniek (sinds 1997), Geokunst (sinds 1997) en Vitruvius (sinds 2007).

Vakblad en kennisplatform Geotechniek

Geotechniek is een informatief/promotioneel en onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling voor het gehele geotechnische vakgebied te kweken. 

Inmiddels hebben ook veel aangrenzende vakgebieden hun weg naar het vakblad Geotechniek gevonden. Geotechniek is hiermee uitgegroeid tot hét kennisplatform voor de GWW-sector in Nederland en België.

Geotechniek is tevens het officiële orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afd. Geotechniek en de NGO (Nederlandse Geotextiel organisatie). In België krijgt Geotechniek ondersteuning vanuit Ie-net, BGGG en ABEF. 

Ga naar de vakblad Geotechniek

Vakblad Geokunst

Geokunst is bedoeld voor beleidsmakers, opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en uitvoerders van werken in de grond-, weg- en waterbouw en de milieutechniek.

Geokunst is het officiële orgaan van de Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO).

Vakblad Vitruvius

Vitruvius is een informatief/promotioneel en onafhankelijk vaktijdschrift voor erfgoedprofessionals dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling te kweken voor de vakgebieden archeologie, cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed en volkscultuur.

Ga naar vakblad Vitruvius